pexels-gaspar-zaldo-11250845

 

Forel is een zoetwatervissoort die behoort tot de familie Salmonidae, waartoe ook de zalm en de meerforel behoren. Ze komen voor in verschillende werelddelen, en dan met name in rivieren, beken, meren en vijvers. Echter, forel komt ook voor in de oceaan. Ze staan voornamelijk bekend om hun opvallende kleur en schoonheid.

Er zijn meerdere geslachten van de zalm bekend, maar de meest bekende geslachten zijn: 

  • Salmo (Atlantische oceangebied)
  • Salvelinus (Indische oceaangebied)
  • Oncorhynchus (Arctisch oceaangebied)

Binnenin deze geslachten zijn er nog veel meer geslachten te vinden. 

De forel is een bekende en geliefde vissoort voor hengelsportliefhebbers. Omdat deze vissen voornamelijk in rivieren, beken en meren leven en de meeste sportvissers, tegen betaling, in forelvijvers in Nederland en België vissen, is het begrijpelijk wanneer je niet zo gauw een link zult leggen met de oceaan, laat staan met haaien.

Stierhaaien (Carcharhinus leucas) komen voor in zoutwater en kunnen soms in zoetwater terechtkomen, bijvoorbeeld in riviermondingen en mangroven. Het is mogelijk dat een stierhaai in zoetwater op zoek gaat naar prooien, waaronder vissen zoals forel.

Echter, het dieet van stierhaaien bestaat voornamelijk uit andere vissoorten, inktvissen en schaaldieren. Hoewel het mogelijk is dat een stierhaai een forel als prooi neemt als deze in de buurt is, is het geen normale prooi voor deze haaiensoort.

Het is ook belangrijk om op te merken dat stierhaaien als een bedreigde diersoort worden beschouwd en dat de jacht op deze haaiensoort wereldwijd wordt beperkt of verboden. Het is dus van groot belang dat deze dieren beschermd worden.

Stierhaai

De anatomie van een stierhaai is zodanig ontwikkeld dat ze in zout- en zoetwater kunnen leven. Je kunt ze dus tegenkomen in rivieren in Afrika, Australië, Noord- en Zuid- Amerika. Confrontaties tussen mensen en de stierhaai zijn zo goed als onvermijdelijk en haaienaanvallen komen daarom ook voor in het binnenland waar er rivieren voorkomen met een directe link naar zee. Vroeger werden er zelfs gevangenissen gebouwd in het midden van een rivier, vanzelfsprekend vanwege de aanwezigheid van o.a. stierhaaien. Een goed voorbeeld hiervan is Kunte Kinta Eiland gevangenis in de Gambia rivier. 

Forel zijn er in vele soorten en maten

Er zijn verschillende soorten forel, waaronder regenboogforel, bruine forel, beekforel, snoekbaars en stierforel. Elke soort heeft zijn eigen unieke kenmerken, te weten de grootte, kleur, gewicht en het leefgebied. Forellen staan bekend om hun uitstekende gezichtsvermogen en zeer goed ontwikkelde, scherpe reukzin.

Forel is een populaire vis die door sportvissers wordt gezocht vanwege hun vechtlust en heerlijke smaak. Ze zijn ook een essentieel onderdeel van veel zoetwaterecosystemen, en dienen zowel als roofdier als prooi. Hiermee vormen ze dus een belangrijke schakel in het ecosysteem. Veel visserij- en natuurbeschermingsorganisaties werken aan de bescherming en het herstel van forelpopulaties in hun oorspronkelijke leefgebied, omdat deze vaak worden aangetast door vervuiling, verlies van hun leefgebied en overbevissing.  In Nederland is met name de regenboogforel zeer populair onder hengelsporters. 

Zoals eerder vermeld zijn er heel veel soorten forel. Teveel om ze allemaal in een artikel te behandelen. Toch willen we graag een aantal soorten benoemen. Je kunt hieronder meer te weten komen over de regenboogforel, de bruine forel, de beekforel, de roodkeelforel, de goudforel, de zeeforel, de stierforel en de Dolly Varden. 

Regenboogforel 

KernRiverRainbowTrout-DaveWiz84

© DaveWiz84

Regenboogforel, Oncorhynchus mykiss, is een zoetwatervissoort die oorspronkelijk voorkomt in de Stille Oceaan in Noord-Amerika, maar ze zijn over de hele wereld geïntroduceerd voor de sportvisserij. Ze staan bekend om hun levendige kleuren, waaronder een metallic blauwgroene rug, een zilveren buik en een roze of rode streep langs hun zijden.

Regenboogforellen komen voor in verschillende leefgebieden, waaronder rivieren, beken, meren en vijvers, maar ze geven de voorkeur aan koel, helder en goed zuurstofrijk water met veel dekking, zoals rotsen, boomstammen of waterplanten. Ze verdragen een breed scala aan watertemperaturen en kunnen overleven in zowel zoet als zout water.

Het gemiddelde gewicht en lengte van de regenboogforel kan variëren, afhankelijk van hun leefgebied en de milieuomstandigheden. Een regenboogforel kan maximaal de 24 kg wegen en met een lengte van 120 centimeter. Een flinke vis dus.  

Bruine forel

Browntrout029-Philthy54

© Philthy54

De beekforel is een populaire vissoort die bekend staat om zijn uitdagende gevecht en mooie kleur. Ze komen voor in rivieren en meren over de hele wereld, en hun grootte kan variëren afhankelijk van de habitat en de milieuomstandigheden. Gemiddeld kan beekforel tussen de 36-56 cm lang worden en 91 tot ruim 70 kg wegen. In sommige gevallen wordt de beekforel soms nog veel groter.

De grootte en het gewicht van de beekforel kan variëren afhankelijk van factoren als beschikbaarheid van voedsel, watertemperatuur en visserijdruk. Bruine forel die  in grote rivieren of meren leeft met genoeg voedselbronnen en weinig roofdieren zal waarschijnlijk groter worden dan die in kleine, overbeviste stromen.

Beekforel

Brooktroutinwater-Jay-Fleming-US-Natl-Park-Svc

© Jay Fleming - (US Nat'l Park Svc)

Beekforel, Salvelinus fontinalis, is een zoetwaterforel die inheems is in het oosten van Noord-Amerika. Het is een populaire vis en wordt door sportvissers gezocht vanwege hun uiterlijk en omdat ze tijdens de vangst tot het bittere eind door blijven vechten.

Beekforel geeft de voorkeur aan koel, helder en zuurstofrijk water en komt voor in beken, rivieren, vijvers en meren. Ze zijn typisch te vinden in kleine, beboste stroompjes met een rotsachtige bodem en veel dekking, zoals omgevallen bomen of overhangende vegetatie.

Beekforellen staan bekend om hun opvallende kleur, die bestaat uit een donkergroene of bruine rug met een lichte buik, samen met een overvloed aan rode vlekken omgeven door blauwe halo's op hun flanken. Hun kleuren kunnen nog levendiger worden tijdens het paaiseizoen in de herfst.

Het gemiddelde gewicht en lengte van de beekforel kan variëren, afhankelijk van het leefgebied en de milieuomstandigheden. Ze kunnen maximaal 100 cm lang worden met een maximale gewicht van 20 kg. 

Roodkeelforel

Yellowstone-NP-USA-cutthroat-trout

© Yellowstone NP - USA

De roodkeelforel, Oncorhynchus clarkii, is een zoetwatervissoort die inheems is in het westen van Noord-Amerika, van Alaska tot het noorden van Mexico. Ze zijn vernoemd naar de kenmerkende felrode, oranje of roze strepen op de onderkant van hun kaken, die op een snee of schuine streep lijken.

De roodkeelforel komt voor in verschillende leefgebieden, waaronder kleine beken, rivieren, meren en riviermondingen aan de kust. Ze geven de voorkeur aan helder, koud en goed zuurstofrijk water met een bodem van grind of rotsen, en komen voor op hoogten variërend van zeeniveau tot meer dan 10.000 voet.

De gemiddelde lengte en het gewicht van de roodkeelforel kunnen variëren, afhankelijk van de ondersoort en de milieuomstandigheden. De roodkeelforel, die leeft in riviermondingen en kustgebieden, is meestal kleiner, weegt 45 gram tot 2 ruim 90 gram en wordt 31 tot 41 cm lang. Inlandse roodkeelforellen daarentegen kunnen tot 4,5 kg wegen en meer dan 70 cm lang worden.

Goudforel

Goudforel---Rayfound

© Rayfound

Goudforellen, Oncorhynchus aguabonita of Oncorhynchus mykiss aguabonita, leven in hooggelegen beken en meren met koud, helder water. Ze voeden zich bij voorkeur met aquatische insecten, maar ze eten ook kleine vissen en schaaldieren. Om goudforel te vangen moet je vissen in hun favoriete habitat en aas of kunstaas gebruiken dat hun natuurlijke voedselbronnen nabootst.
Gouden forel is een relatief kleine forelsoort in vergelijking met andere soorten forel.

Ze variëren in grootte, gemiddeld 15 - 30 cm en kunnen 0.3 - 1.5 kg wegen. In sommige zeldzame gevallen is echter bekend dat de goudforel tot 46 cm lang kan worden en meer dan 1,8 kg kan wegen. De grootte en het gewicht van de goudforel kan variëren afhankelijk van zijn leefgebied, waarbij die in hooggelegen meren en stromen meestal kleiner zijn dan die in grotere wateren.

Zeeforel

zeeforel

Zeeforel (Salmo trutta) is een vissoort die voorkomt in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Het is een anadrome vis, wat betekent dat het zijn leven doorbrengt in zowel zoet als zout water. De zeeforel brengt het grootste deel van zijn leven door in de oceaan en trekt naar zoetwater om te paaien.

Ze leven het liefst in rivieren en beken met schoon en koud water, met een goede zuurstofvoorziening en voldoende voedselbronnen. De jonge zeeforellen blijven meestal een tot drie jaar in de rivieren en beken voordat ze naar zee trekken om volwassen te worden.

Zeeforellen leven verder meestal in de buurt van de kustlijn en in estuaria, waar rivieren in de oceaan uitmonden. Ze voeden zich met kleine vissen en ongewervelde dieren zoals garnalen en krabben. De migratie van zeeforellen tussen zoet en zout water is essentieel voor hun levenscyclus en overleving.

Een zeeforel kan indrukwekkend groot worden. Hierbij geldt echter dat hun lengte en gewicht bepaald wordt door hun leeftijd, geslacht en leefgebied. De gemiddelde grootte van een zeeforel is 150 centimeter lang en een gewicht van 50 kg.

Stierforel

Bull-trout-Oregon-Department-of-Fish--Wildlife

© Oregon Departement of Fish and Wildlife

Stierforel, Salvelinus confluentus, leeft in heldere, koude stromen en meren. Ze zijn inheems in het westen van de Verenigde Staten en Canada, en je vindt ze in hooggelegen meren en stromen, maar ook in laaggelegen rivieren. Om een stierforel te vangen, moet je vissen in hun favoriete leefgebied, waaronder diepe poelen en stromen tussen de keien of boomstammen.

Stierforel kunnen flink groot worden, met een maximaal gewicht en lengte van 103 cm en 14,5 kg. Het is belangrijk om te weten dat de beekforel een bedreigde vissoort is en beschermd wordt door de Endangered Species Act in de Verenigde Staten. Het vangen en houden van beekforel is daarom in de meeste gebieden verboden.

Dolly Varden

Dolly-Varden-Bering-Land-Bridge-National-Preserve

© Bering Land Ridge National Preserve

Dolly Varden (Salvelinus malma) is een soort riddervis die van nature voorkomt in het noorden van de Stille Oceaan en in nabijgelegen zoetwatergebieden in Noord-Amerika en Azië. Dit is een middelgrote vis met een donkergroene of blauwzwarte rug en zilveren of witte zijden. Ze hebben kleine zwarte vlekjes op hun lichaam en vinnen, en een roze of oranje gekleurde buik. Tijdens de paaitijd kunnen de mannetjes een felrode of oranje kleur op hun zij en buik krijgen.

Dolly Varden komen meestal voor in koude, heldere zoetwaterstromen en rivieren, maar ook in kustgebieden. Ze worden vaak geassocieerd met zalmtrekkingen en kunnen worden aangetroffen in gebieden waar zalm paait en sterft. Dolly Varden voeden zich met een verscheidenheid aan aquatische insecten, schaaldieren en kleine vissen.

Dolly Varden kunnen tot 80 cm lang worden en tot ruim 13,5 kg wegen, hoewel de meeste individuen kleiner zijn.

Viskwekerijen Nederland en België

In Nederland en België worden vissen gekweekt in speciale viskwekerijen. Alle viskwekerijen in Nederland staan onder streng toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In Belgie is dat de Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Zij zien toe op de veiligheid, de welzijn en milieueffecten. Ook geven ze advies aan de viskwekerijen en andere partijen over welke maatregelen zij kunnen nemen om de voedselveiligheid en dierenwelzijn te verbeteren en te waarborgen. Het doel van de NVWA en de FAVV is om de consument te beschermen tegen onveilig voedsel en om de kwaliteit van voedsel en de productie ervan te waarborgen.

 

 

Steun SOS Dolfijn en doneer vandaag nog!

Welkom bij Wereld van de Haai

Je hebt ons gevonden! Top! Mogelijk ben je op zoek naar informatie over een specifieke haai. Mooi, want dan zit je hier wat dat betreft altijd goed. ​

​Wereld van de Haai groeit en dat komt omdat wij niet uitgepraat raken over haaien. Het aanbod op onze website is echter ruim en je kunt gelukkig nog veel meer onderwerpen op de website vinden. Het stopt bij ons namelijk niet bij haaien, je kunt hier ook over andere soorten zeedieren lezen. Een haai leeft nu eenmaal niet in zijn eentje in zee en dat is maar goed ook, want waar moet hij anders van leven?  Zeehonden, pinguïns, walvissen, octopussen, je vindt ze allemaal bij ons op de website. Er gaat een ‘oceaan’ voor je open. ​

​We hebben trouwens nog meer te bieden, want naast haaien en zeedieren vind je hier ook artikelen over boeiende en interessante onderwerpen. Wat denk je van scheepsrampen en haaien ten tijde van WW2? Weet je bijvoorbeeld wat een haaienfluisteraar is? Wil je weten welke haaien een gevaar voor ons kunnen vormen? Ben je benieuwd of er witte haaien voorkomen in de Noord Zee? Wij zochten naar antwoorden voor jullie.

​​We houden je nu niet langer op. Veel plezier op onze website!

Wereldvandehaai.nl is mede mogelijk gemaakt door:

 

 

IS DE WITTE HAAI IN DE NOORDZEE?

Met het veranderende klimaat verandert ook de temperatuur van het zeewater. Nogal wiedes dus dat het leefgebied van haaien ook een verandering ondergaat. De witte haai leeft voornamelijk in gebieden met een gematigde watertemperatuur. De haai komt ook in de Middellandse Zee voor en is zelfs gespot langs de westkust van Frankrijk. Witte haaien kunnen tevens duizenden kilometers afleggen, voor deze haaiensoort is het dus 'peanuts' om de afstand vanaf de kust van Frankrijk naar bijvoorbeeld de Noordzee te overbruggen. In de Noordzee leven er tevens grote koloniën lekker malse zeehondjes, bij uitstek het lievelingsmaal van de witte haai. Wat let de witte haai nog om nog verder op te trekken naar het noorden?

Lees meer